Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Het tweede voortgangsrapport

Het VGR is gericht op de uitvoeringsresultaten en bestedingen op productniveau. Het VGR sluit aan op de toelichting op de jaarrekening, waar de uitvoeringsresultaten worden verantwoord op doelniveau en op taakniveau. De toelichting op de jaarrekening en de jaarrekening hebben strikt betrekking op het boekjaar 2017. Het VGR biedt aanvullende informatie en maakt onder meer aansluiting met de Begroting van 2018. De uitvoeringsresultaten van 2017 worden verbonden met het toekomstige programma, zoals aanpassingen aan de Begroting van 2018 bij voorjaarsnota. De uitvoeringsresultaten worden zo in de context van de meerjarige ontwikkeling geplaatst. Het betreffen bondige beschrijvingen en doorverwijzingen, zonder teksten over te nemen uit stukken die eerder aan PS zijn voorgelegd. Daarmee wordt herhaling voorkomen en blijft het VGR toegesneden op het verantwoorden van de uitvoeringsresultaten en bestedingen.
Ten opzichte van de VGR2016 en PZG zijn voor de projecten Project Mainport Rotterdam en Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam afzonderlijk producten opgenomen onder doel 1.4 Biodiversiteit: Realisatie en Ontwikkeling, deze waren voorheen opgenomen onder Deltanatuur en overige projecten.

Voor een aantal onderwerpen wordt context en achtergrondinformatie verstrekt middels een doorverwijzing naar de provinciale website Staat van Zuid-Holland . Hier zijn bijvoorbeeld kaarten te vinden over de ligging en voortgang van inrichting van recreatiegebieden en het NNN. Ook relevante trends, ontwikkelingen en onderzoeksrapporten zijn daar per onderwerp samengebracht.

Het VGR is inhoudelijk ingericht naar de begrotingsdoelen, de taken en producten. Daardoor wordt financiële informatie verdeeld over de paragrafen. De financiële informatie is samengevat in overzichten in hoofdstuk 2.

Inleiding