Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Bijlage 3 Tabel Financiën POP3

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.

Subsidieparagraaf

Doelen

2017

Cumulatief 2016 tm 2023

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

2.1a

P3 m2.1a Trainingen en demonstraties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

133

11

121

1.053

11

1.042

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

259

0

259

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

42

11

31

249

11

238

TOTAAL 2.1a

174

22

152

1.561

22

1.539

2.1b

P3 m2.1b Trainingen water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

271

0

271

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

21

0

21

TOTAAL 2.1b

0

0

0

292

0

292

2.2b

P3 m2.2b Fys.inv.water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

425

0

425

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

35

0

35

TOTAAL 2.2b

0

0

0

459

0

459

2.3

P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

179

0

179

1.417

0

1.417

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

179

97

81

740

97

642

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

678

0

678

TOTAAL 2.3

358

97

260

2.835

97

2.737

2.5a

P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

0

0

0

1.910

0

1.910

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

128

0

128

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

1.782

0

1.782

TOTAAL 2.5a

0

0

0

3.819

0

3.819

2.5b

P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

0

0

0

2.310

0

2.310

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

88

0

88

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

2.222

0

2.222

TOTAAL 2.5b

0

0

0

4.620

0

4.620

2.6a

P3 m2.6a Niet-prod inv. Water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

0

387

-387

753

387

367

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

872

1.173

-301

6.864

1.173

5.692

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

2

-2

0

2

-2

TOTAAL 2.6a

872

1.561

-689

7.618

1.561

6.057

2.6b

P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

496

0

496

5.310

0

5.310

TOTAAL 2.6b

496

0

496

5.310

0

5.310

2.7a

P3 m2.7a Samenwerken innovaties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

125

88

37

3.550

88

3.462

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.848

0

1.848

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

125

88

37

1.702

88

1.614

TOTAAL 2.7a

250

176

74

7.100

176

6.924

2.7b

P3 m2.7b Samenwerken innovat water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

18

0

18

48

0

48

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

31

0

31

TOTAAL 2.7b

18

0

18

79

0

79

2.8

P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

0

0

0

100

0

100

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

16

0

16

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

84

0

84

TOTAAL 2.8

0

0

0

200

0

200

P3 m3 Leader

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

267

15

252

1.365

15

1.350

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

227

170

56

1.274

274

1.000

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.801

0

1.801

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

17

-17

0

17

-17

493

202

291

4.440

305

4.135

P3 Uitvoeringskosten

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

0

0

100

0

100

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Provinciale middelen

0

8

-8

0

8

-8

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

550

858

-308

1.086

968

119

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

2.442

0

2.442

550

867

-317

3.628

976

2.652

.2aF

P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.569

0

1.569

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

210

334

-125

2.868

334

2.534

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

193

334

-141

1.411

334

1.077

TOTAAL .2aF

403

668

-265

5.848

668

5.180

TOTAAL Uitvoerings-programma POP3
(excl bijdrage wp)

3.613

3.593

19

47.809

3.806

44.003

Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)

Subsidieparagraaf

Doelen

2017

Cumulatief 2016 tm 2023

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

Agrarisch natuurbeheer

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Provinciale middelen

0

59

-59

0

59

-59

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

3.663

1.102

2.562

25.157

4.587

20.570

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Bijdragen van derden algemeen

0

31

-31

0

31

-31

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

-1

1

0

-1

1

TOTAAL Agrarisch natuurbeheer

3.663

1.190

2.473

25.157

4.676

20.482

natuurbeheer

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Decentralisatieakkoord natuur

0

0

0

0

0

0

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

6.373

8.858

-2.485

47.888

14.264

33.624

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Provinciale middelen

2.055

2.055

0

26.335

4.456

21.880

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

1.043

1.105

-62

9.292

1.703

7.589

TOTAAL natuurbeheer

9.470

12.018

-2.548

83.515

20.422

63.093

Totaal Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)

13.133

13.208

-75

108.672

25.097

83.575