Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Groen resultaat

In 2017 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de beleidsdoelen Groen. Zo is in 2017 het gebied Midden-Delfland als eerste in Nederland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Met deze titel kan het gebied zich profileren als trekpleister. De deltanatuurgebieden Crezeepolder en Spuimonding – Oost zijn geopend. Inmiddels is de totale lengte van het wandelroutenetwerk gegroeid naar 3.850 kilometer en voor de realisatie van de doelen van het Natuur Netwerk Nederland is een gebied ter grootte van 469 hectare ingericht.

Het Programma NNN stond in 2017 / begin 2018 in het teken van de actualisatie van de businesscase. De geactualiseerde businesscase is het vertrekpunt voor een voorstel om het tempo van de realisatie te verhogen dat bij het Kaderbesluit Groen in het voorjaar van 2018 ter besluitvorming aan PS wordt voorgelegd. In 2017 zijn al afspraken met de Stuurgroep Krimpenerwaard gemaakt over de versnelling van de realisatie van het NNN Krimpenerwaard.

De uitvoeringsresultaten op productniveau van de beleidsdoelen is beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Als de uitvoeringsresultaten achter blijven bij de programmering, dan zal in het Kaderbesluit Groen een voorstel worden gedaan hoe de achterstand in de komende jaren in te lopen.

Inleiding