Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

1.3 Recreatie en groenbeleving

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 1.3 uit de Begroting 2018 Recreatie en groenbeleving. Als doel hierbij geldt: ‘Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap’. Drie taken zijn onderscheiden: realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen (1.3.5), beheer recreatievoorzieningen (1.3.6) en innovatie in recreatie en groenbeleving (1.3.7).

Taken binnen doel

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  6 %
  (-€637)

  Baten

  0 %
  (-€88)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  14 %
  (+€1.055)

  Onttrekkingen

  16 %
  (-€88)
 • 2 Beheer recreatievoorzieningen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  16 %
  (+€1.575)

  Baten

  48 %
  (+€137)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  41 %
  (+€1.293)

  Onttrekkingen

  2 %
  (-€13)
 • 3 Innovatie in recreatie en groenbeleving

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  6 %
  (-€325)

  Baten

  80 %
  (+€4)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  6 %
  (-€52)

  Onttrekkingen

  7 %
  (+€22)

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Inleiding

Tot deze taak behoren vijf producten. Ook de doorbelasting van loon- en kapitaalkosten in het kader van de overheveling van de taken van DLG naar de provincie valt onder deze taak. De afzonderlijke producten zijn:

 1. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door PZH
 2. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door derden
 3. Realisatie groen door landschapstafels
 4. Realisatie recreatieve routenetwerken
 5. Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen algemeen

Realisatie lasten & baten

Lasten

106 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

116 %

Baten

86 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.3.5-1 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door PZH

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.5-2 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door derden

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  14 %
  (+€771)

  Baten

  0 %
  (-€88)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  38 %
  (+€1.347)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€88)
 • 1.3.5-3 Realisatie groen door landschapstafels

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.5-4 Realisatie recreatieve routenetwerken

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  34 %
  (+€964)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  6 %
  (-€181)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.5-5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen algemeen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  8 %
  (+€83)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€3)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-5

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  135 %
  (-€2.454)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€108)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Inleiding

Realisatie lasten & baten

Lasten

84 %

Baten

52 %

Realisatie reserves

Lasten

102 %

Baten

59 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.3.6-1 Beheer en onderhoud provinciale eigendommen met recreatiefunctie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  30 %
  (+€1.362)

  Baten

  48 %
  (+€137)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  42 %
  (+€1.292)

  Onttrekkingen

  4 %
  (-€13)
 • 1.3.6-2 Beheer recreatieve routenetwerken

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  79 %
  (+€79)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  79 %
  (+€79)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.6-3 Toegankelijkheid natuurgebieden

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  5 %
  (+€24)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.6-4 Beheer terreinen van derden

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  5 %
  (+€224)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.6-5 Beheer recreatievoorzieningen algemeen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€114)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€78)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-6

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Inleiding

Realisatie lasten & baten

Lasten

106 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

93 %

Baten

106 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.3.7-1 Groenparticipatie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  12 %
  (-€162)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  7 %
  (+€22)
 • 1.3.7-2 Kennis en promotie landelijke routenetwerken

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  12 %
  (+€10)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  12 %
  (+€10)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.7-3 Transitie G.Z-H en natuur-en recreatieschappen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  3 %
  (-€121)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  9 %
  (-€74)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.7-4 Organisatiekosten recreatie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  8 %
  (+€12)

  Baten

  100 %
  (+€5)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  100 %
  (+€11)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 1.3.7-5 Innovatie in recreatie en groenbeleving algemeen

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  16 %
  (-€65)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

1.3.5-1 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door PZH

Toelichting op het product

Omschrijving

Tot de recreatiegebieden waarvan de provincie zelf de realisatie ter hand heeft genomen, behoren Bentwoud, Balij-Bieslandse Bos en de herinrichting van het provinciaal recreatiegebied Vlietland (inclusief Meeslouwerplas).

Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos maken onderdeel uit van de realisatieopgave Recreatie om de Stad (RodS).Dit programma (zie ook product 1.3.5 -2) heeft een totale omvang van circa 2800 hectare nieuw recreatiegebied. Bentwoud en Balij- Bieslandse Bos voegen hier ruim 1000 hectare aan toe.

Uitvoeringsresultaten 2017

 • Balij-Bieslandse Bos: De inrichtingswerkzaamheden aan het wandelbos Laakweg en de meeste overige deelgebieden (inplanten van de laatste bomen en struweel) zijn gereed. In het deelgebied “Tussen bos en weide” genoemd, moet nog circa 10 ha worden ingevuld door middel van zelfrealisatie. Een ander deelgebied van 5 ha kan pas worden ingericht na 2019 in verband met een eerder afgesloten pachtovereenkomst.
 • Bentwoud: De basisinrichting inclusief het fietspad naar Waddinxveen is nagenoeg volledig gerealiseerd. Voor de realisatie van (aanvullende) ruiterroutes en/of paden is nog een stelpost van € 200.000 gereserveerd. Ook de reservering voor de inrichting van de vrijwaringszone rondom de toekomstige verlengde Bentwoudlaan en een beperkt budget voor de administratieve afsluiting van het project schuiven door naar 2018 (samen € 65.000).
 • Vlietland: Gesprekken met de opdrachtnemer voor herinrichting Meeslouwerplas leiden begin 2018 waarschijnlijk tot afspraken over een bijgestelde uitvoering van het project. Voorop staat daarbij de oeverstabiliteit van de Meeslouwerplas.

Financiële verantwoording

Bentwoud wordt grotendeels conform begroting gerealiseerd. Voor de inrichting vrijwaringszone en de administratieve afsluiting van het project schuift € 65.000 door naar 2018. Een beperkt restant budget valt vrij.

Voor Balij schuift circa €100.000 voor tijdelijk beheer en onderhoud door naar 2018. Begin 2018 wordt bepaald hoeveel budget nodig is voor 2018.

Vooruitblik

 • Balij-Bieslandse Bos: Het deelgebied “Tussen Bos en Weide” wordt middels zelfrealisatie ingericht. Begroot zijn nettokosten ter hoogte van € 50.000. Het restgebied van de nog verpachte 5 ha grond kan op grond van de pachtovereenkomst pas na 2019 worden ingericht.
 • Bentwoud: In 2018 is realisatie van de aanvullende ruiterroutes in het Bentwoud voorzien. De inrichting van de vrijwaringszone rondom de verlengde Bentwoudlaan is afhankelijk van de verdere besluitvorming rond de N207-Zuid. In 2018 volgt de administratieve afronding van de realisatie van het project Bentwoud.
 • Nu Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos grotendeels zijn ingericht kan in 2018 ook van deze RodS-gebieden de begrenzing worden geactualiseerd en op perceelsniveau in overeenstemming worden gebracht met de feitelijk gerealiseerde situatie. Zie verder de Vooruitblik bij Product 1.3.5-2.
 • Voor Recreatiegebied Vlietland (inclusief Meeslouwerplas) zal in 2018 worden gestart met de voorbereidingen voor overdracht van het gebied aan de eindbeheerder.

Links en verwijzingen

 • Op de webpagina Vlietland op de provinciale website wordt algemene achtergrondinformatie gegeven over Vlietland inclusief Meeslouwerplas.
 • Factsheet RodS op de Staat van Zuid-Holland met informatie over de ligging, oppervlakte en voortgang van de inrichting van het Bentwoud en de Balij-Bieslandse Bos. Ook de realisatie van de overige RodS-gebieden door andere partijen, zijn in deze factsheet opgenomen. De voortgang van de RodS-opgave maakt deel uit van begrotingsindicator 1.3.5.8.

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

1.3.5-2 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door derden

Toelichting op het product

Omschrijving

Dit product heeft betrekking op het deel van de opgave Recreatie om de Stad (RodS) dat door gemeenten en waterschappen wordt gerealiseerd. De gebiedspartijen hebben de realisatie van elf gebieden op zich genomen. Samen met Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos, bedraagt de totale beoogde oppervlakte na de herijking in 2011/12 (toen het kabinet Rutte-1 het RodS programma bij haar bezuinigingen als Rijkstaak heeft laten vervallen) ruim 2.800 ha. De hiervoor benodigde gronden zijn door de provincie overgedragen aan gebiedspartijen. Uitzondering zijn delen van Bentwoud, Balij-Bieslandse Bos en de LC-polder, binnen welke gebieden gronden nog in provinciaal eigendom zijn. Hier zal verkend worden welk beheerarrangement duurzaam is en welke rol de provincie, al dan niet als (mede)-eigenaar van de gronden, daarin zal innemen (zie ook Product 1.3.6-1).
Ook de subsidiëring van een kwaliteitsimpuls, bedoeld om de natuurkwaliteit en de recreatieve kwaliteit van bestaande groengebieden te verbeteren, maakt onderdeel uit van dit product. Het subsidie-instrument voor de kwaliteitsimpuls (de subsidieregeling Uitvoeringsregeling Groen) is halverwege 2016 vervallen; dit betekent dat er hiervoor binnen dit product geen nieuwe verplichtingen meer kunnen worden aangegaan. Bestaande verplichtingen op grond van toegekende subsidies lopen nog enige jaren door in de begroting. Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden is nu onderdeel geworden van de realisatie groen door de landschapstafels (zie onder Taak 1.3.5-3).

Uitvoeringsresultaten 2017

 • In de Nieuwe Dordtse Biesbosch is in 2017 een gebied ter grootte van ruim 200 ha gerealiseerd. De inrichting van de resterende (circa 60 ha) opgave in de Nieuwe Dordtse Biesbosch is vertraagd door bezwaar tegen de omgevingsvergunning en zal naar verwachting in 2018 worden gerealiseerd.
 • In de Duivenvoorde Corridor zijn diverse recreatieve voorzieningen gerealiseerd.
 • Het project Oude Rijnzone is in 2017 fysiek en administratief afgerond.
 • De herinrichting van IJsselmonde is nagenoeg voltooid. Voor het deelgebied Kijvelanden is in overleg met de Landinrichtingscommissie afgezien van de transformatie in een recreatiegebied. Met voortzetting van het huidige agrarisch grondgebruik blijven de gewaardeerde gebiedskwaliteiten behouden. De decharge van de Landinrichtingscommissie is in voorbereiding.
 • Diverse projecten op basis van de (inmiddels dus vervallen) kwaliteitsimpuls voor bestaande groengebieden zijn afgerond.

Financiële verantwoording

In 2017 is het RodS project Oude Rijnzone administratief afgesloten. De provincie heeft de slotdeclaratie ontvangen. De decharge van de herinrichting IJsselmonde is in voorbereiding. Op twee doorlopende verplichtingen na is het project afgerond. Een budget van circa € 340.000 valt vrij.

Vooruitblik

 • Naar verwachting vindt in 2018 de inrichting van de (in 2017 vertraagde) resterende 60 hectare in de Nieuwe Dordtse Biesbosch plaats.
 • In de Duivenvoorde Corridor is het programma voor de recreatieve inrichting afhankelijk van de ontwikkeling van de nieuwe woonlocaties in het gebied de komende 2 jaar.
 • De Landinrichting IJsselmonde wordt in het voorjaar van 2018 formeel afgesloten.
 • Nu de afronding van de projecten van het programma RodS nadert en de meeste gronden aan gebiedspartijen zijn overgedragen wordt in 2018 de begrenzing van de gebieden geactualiseerd. GS neemt hierover een besluit dat gelijktijdig met de Voortgangsrapportage aan PS wordt aangeboden. De nieuwe begrenzing kan bij de eerstvolgende herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit worden verwerkt. Conform de afspraken met het Rijk in het kader van “grond voor grond” zullen de gronden die de provincie nog in portefeuille heeft en die bij de definitieve begrenzing buiten de RodS komen te vallen tegen marktwaarde worden verkocht om middelen te genereren voor versterking van natuur en recreatie in Zuid-Holland.
 • Nu de afronding van de projecten van het programma RodS nadert en de meeste gronden aan gebiedspartijen zijn overgedragen wordt in 2018 ook de exacte begrenzing van de gebieden worden vastgesteld. GS neemt hierover een besluit dat gelijktijdig met de Voortgangsrapportage aan PS wordt aangeboden. De nieuwe begrenzing kan bij eerstvolgende herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit worden verwerkt. Conform de afspraken met het Rijk in het kader van “grond voor grond” zullen de gronden die de provincie nog in portefeuille heeft en die bij de definitieve begrenzing buiten de RodS komen te vallen tegen marktwaarde worden verkocht om middelen te genereren voor versterking van natuur in Zuid-Holland.

Links en verwijzingen

 • Factsheet RodS op de Staat van Zuid-Holland met informatie over de ligging, oppervlakte en voortgang van de inrichting van alle RodS-gebieden. Naast de elf gebieden die door externe partijen worden gerealiseerd, zijn in deze factsheet ook het Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos opgenomen, die door de provincie zelf worden gerealiseerd. De voortgang van de RodS-opgave maakt deel uit van begrotingsindicator 1.3.5.8.

Realisatie lasten & baten

Lasten

86 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

62 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

1.3.5-3 Realisatie groen door landschapstafels

Toelichting op het product

Omschrijving

Dit product heeft betrekking op de meerjarige gebiedsprogramma’s van veertien landschapstafels groen en recreatie waarvoor de provincie een bijdrage levert in de vorm van geld, kennis, ideeën en menskracht. Een landschapstafel is een netwerk van regionale gebiedspartijen, dat samenwerkt op basis van een gebiedsprogramma. De provincie maakt onderdeel uit van dit netwerk. Met de gebiedsprogramma’s voeren de partijen activiteiten uit die bijdragen aan de provinciale doelen.

Uitvoeringsresultaten 2017

 • De laatste programmasubsidies aan de landschapstafels zijn verstrekt.
 • De landschapstafels zijn in de periode 2017-2022 aan de slag met de uitvoering van diverse projecten voor de realisatie van de provinciale groendoelen.
 • Door PS is vastgesteld de volgende aanvullende indicatoren voor landschapstafels te gebruiken:
 • Toedeling van de provinciale subsidie (x miljoen €) naar projecten in voorbereiding, in uitvoering of afgerond;
 • Indicatieve besteding van de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar aan het provinciale doel recreatie in %;
 • Indicatieve besteding van de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar aan het provinciale doel biodiversiteit in %;
 • Indicatieve besteding van de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar aan het provinciale doel duurzame landbouw in %.
 • In 2017 is met de landschapstafels het gesprek gevoerd over gebiedsspecifieke indicatoren. De landschapstafels verkeren in verschillende stadia van ontwikkeling van deze indicatoren. Zo heeft een landschapstafel nog niet bepaald of ontwikkeling moet plaatsvinden, maar hebben andere landschapstafels besloten aan te sluiten bij reeds bestaande monitoringsprogramma's in het desbetreffende gebied. Ook heeft een landschapstafel een monitoringsprogramma specifiek laten ontwikkelen door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Financiële verantwoording

Begroot en gerealiseerd

 (bedragen x € 1.000)

2016

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

 2022 

 Totaal 

 Landschapstafels

         219

     6.284

     5.874

    4.034

    2.265

       847

       625

    25.146

De lasten worden gespreid over de jaren 2017-2022 als last in de exploitatie naar rato van de voortgang van de uitvoering. De wijzigingen van het kasritme worden bij Najaarsnota 2017 en Begroting 2018 ter besluitvorming voorgelegd.

Vooruitblik

In 2018 beoordeelt de provincie of de landschapstafels binnen de verwachte realisatietermijn hun meerjarige gebiedsprogramma's kunnen voltooien. Als blijkt dat dit niet binnen de verwachte realisatietermijn lukt, kunnen Gedeputeerde Staten de verleende subsidies wijzigen en herverdelen over de subsidieontvangers. Eind 2018 zullen Provinciale Staten gevraagd worden, overeenkomstig beschreven in GS-brief aan Provinciale Staten "Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019, gebiedsprogrammering i.s.m. de landschapstafels (PZH-2016-5677756696 dd. 25-10-2016)", hun wensen en bedenkingen daarbij kenbaar te maken.

Links en verwijzingen

Meerjarenprogrammering 2016-2019 https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14937/meerjarenprogrammeringgroen2016-2019eindversiedec2016.pdf
Gebiedsprogramma Rijn en Veenstreek http://bri.aadr.nl/index.php?pagid=9&bristukid=22&stukid=96991
Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020 https://www.noordwijkerhout.nl/bestuur/organisatie/samenwerking/gebiedsprogramma/
Landschapstafel Duin, Horst en Weide http://www.duinhorstweide.nl/
Landschapstafel Hof van Delfland http://www.hofvandelfland.nl/
Landschapstafel IJsselmonde http://www.groenijsselmonde.nl/
Landschapstafel Voorne-Putten https://www.opvoorneputten.nl/
Recreatie Groene Hart http://www.veenweidenkrimpenerwaard.nl/
Landbouw Groene Hart http://www.veenweidengouwewiericke.nl/

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden www.gebiedsdeal.nl/p/opzet.html
Landschapstafel Waterdriehoek http://www.watericonen.nl/
Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet www.haringvliet.nu
Nationaal Park De Biesbosch http://np-debiesbosch.nl/

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

1.3.5-4 Realisatie recreatieve routenetwerken

Toelichting op het product

Omschrijving

Voor het vergroten van de groenbeleving realiseert de provincie recreatieve routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, stad-landverbindingen voor fietsers en toeristische overstappunten (TOP). Ook het oplossen van knelpunten in bestaande recreatieve routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen valt hieronder. Er bestond voor deze onderdelen een sectorale subsidie. Er is geen sprake van nieuwe verplichtingen, omdat de betreffende Uitvoeringsregeling Groen in juni 2016 is gesloten. Eventuele nieuwe subsidieverplichtingen voor het realiseren van recreatieve routenetwerken maken onderdeel uit van de gebiedsprogramma’s van de landschapstafels (Product 1.3.5-3).

Uitvoeringsresultaten 2017

 • Het provinciaal wandelroutenetwerk is in 2017 uitgebreid met circa 1.000 km in verschillende gebieden, Wandelroutenetwerk Rijn- en Veenstreek 450 km en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 570 km. Het huidige netwerk dekt bijna het gehele provinciegebied.
 • De realisatie van de stad-landverbindingen is goed op gang gekomen, eind 2017 waren 38 verbindingen gerealiseerd. Van de resterende 27 verbindingen wordt naar verwachting het grootste deel in 2018 gerealiseerd.
 • In het kader van waterrecreatie is het scenario-onderzoek vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet afgerond, is een samenwerkingskaart waterrecreatie opgesteld en is overeenstemming bereikt over uniforme brugbediening normen in het weekend voor alle provinciale bruggen en sluizen,
 • In 2017 zijn er 2 Top’s gerealiseerd op Goeree-Overflakkee en 2 in de Hoeksche Waard.

Financiële verantwoording

Er is sprake van uit-financiering van reeds lopende subsidieverplichtingen. Aangezien steeds meer projecten afgerond zijn, worden ook de resterende bedragen steeds lager.
De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat een groot aantal stad-landverbindingen in 2018 gerealiseerd zal gaan worden, hierdoor zal het restant budget ad € 964k bij Voorjaarsnota 2018 door worden geschoven naar 2018.

Vooruitblik

 • Het provinciaal wandelroutenetwerk zal in 2018 worden uitgebreid met circa 700 km wandelroutenetwerk. Met het opleveren van deze 700 km ontstaat er een provinciedekkend wandelroutenetwerk.
 • Naar het actuele inzicht zullen de gemeenten de resterende stad- landverbindingen, waarvoor door de provincie een subsidiebeschikking is toegekend, uiterlijk in 2019 afronden.
 • In het kader van waterrecreatie gaat de in 2017 gemaakte samenwerkingskaart verder uitgewerkt worden tot programma's en gebiedscommunity's.
 • In het kader van Rotte- Rijn- Vliet starten we in 2018 met de verdere uitwerking van de deelverbinding Rottemeren - Bentwoud.
 • De uniforme brugbediening, BRTN normen, voor de weekendbediening wordt in 2018 operationeel.
 • Waterrecreatie en toerisme maken onderdeel van een aantal op te stellen gebiedsvisies o.a. Gouwe.

Links en verwijzingen

 • Voor het oplossen van resterende knelpunten in de recreatieve routenetwerken is een begrotingsindicator bepaald (prestatie-indicator 1.3.2.1).
 • De factsheet Toeristische overstapplaatsen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging en de bekendheid van de toeristische overstappunten.
 • De factsheet recreatief fietsen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het fietsknooppuntennetwerk. Ook worden enkele landelijke kengetallen, trends en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot recreatief fietsen.
 • De factsheet recreatief varen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de bekendheid, gebruik en tevredenheid van het recreatief vaarroutenetwerk en trends en ontwikkelingen met betrekking tot watersport.
 • De factsheet recreatief wandelen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het provinciaal wandelroutenetwerk. Ook worden enkele landelijke kengetallen, trends en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot recreatief wandelen.

Realisatie lasten & baten

Lasten

66 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

100 %

Baten

106 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

1.3.5-5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen algemeen

Toelichting op het product

Omschrijving

De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen gericht op realisatie en ontwikkeling van recreatievoorzieningen.

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing.

Financiële verantwoording

Geen afwijkingen.

Vooruitblik

Niet van toepassing.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

92 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

100 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-5

Toelichting op het product

Omschrijving

Niet van toepassing.

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing.

Financiële verantwoording

Niet van toepassing.

Vooruitblik

Niet van toepassing.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

235 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

1.3.6-1 Beheer en onderhoud provinciale eigendommen met recreatiefunctie

Toelichting op het product

Omschrijving

Het beheer en onderhoud van provinciale eigendommen met recreatiefunctie heeft betrekking op het beheer van de bestaande provinciale recreatiegebieden (PRG’s), op delen van de recent ingerichte recreatiegebieden Balij-Bieslandse Bos en Bentwoud en op de Louise Cannemanspolder (LC-polder).

Sinds 2013 werkt de provincie aan de overdracht van de PRG’s aan derde partijen. Een groot deel van de gebieden houdt na overdracht een recreatiefunctie (ongeveer 520 ha); een ander deel behoudt of krijgt als hoofddoelstelling natuur (ongeveer 140 ha) en maakt dan deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Voor de overige 10 ha PRG’s is een andere doelstelling aan de orde.

Uitvoeringsresultaten 2017

In 2017 zijn acht PRG’s overgedragen: Valkenburgse Meer (noorddeel), Kevereiland, Vogelplas Starrevaart, Leidschendammerhout, Ruyven, Molendriegang Stompwijk, visplaatsen Alblas (westelijke en middelste visplaats) en Zijdebrug.
Eind 2017 is verreweg het grootste deel van de 26 PRG’s overgedragen aan gemeenten en particuliere beheerders. Voor zover de gebieden een recreatiefunctie houden, koopt de provincie het beheer van deze gebieden eeuwigdurend af. De gebieden met een natuurdoelstelling komen in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). In dit laatste geval betreft het structurele lasten voor beheer en onderhoud.

Financiële verantwoording

In het Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015 is destijds € 100 mln voor het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG) beschikbaar gesteld. Voor de afkoop van het beheer van provinciale recreatiegebieden is toen € 10 mln begroot (zie ook Uitvoeringsprogramma Groen (2015). Deze middelen werden vervolgens ondergebracht in de reserve Groene Ambities. Het budget voor de afkoop van provinciale recreatiegebieden is met ingang van de Begroting 2018 separaat gebudgetteerd. De gehele besteding van de afkoopsom zal naar verwachting voor 2020 hebben plaatsgevonden.

De kosten voor de afkoopsommen van de PRG's vallen tot nu toe lager uit dan begroot. Dat wordt veroorzaakt doordat verschillende PRG's onder het Natuurnetwerk Nederland vallen. Daarmee komen deze PRG's in aanmerking voor de SNL-beheersubsidie. Voor de jaren 2018 en 2019 is nog € 4,4 mln aan afkoopsommen geraamd. In 2017 was de overdracht van Slingeland en Zeemanskade gepland, echter vergt de voorbereiding en besluitvorming meer tijd dan gepland waardoor de overdracht doorschuift naar 2018.

Met ingang van de Begroting 2018 is daarnaast besloten om vanuit de reserve Groene ambities alvast € 2,7 mln te reserveren voor de afkoop van het beheer bij de voorgenomen overdracht van Vlietland.

Vooruitblik

De provinciale eigendommen met een recreatiefunctie die nog in eigendom zijn van de provincie Zuid-Holland, zullen naar verwachting begin 2018 zijn overgedragen, met uitzondering van Vlietland, de provinciale eigendommen in Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos almede de Louise Cannemanspolder (LC-polder).
Voor recreatiegebied Vlietland worden de voorbereidingen voor overdracht naar een eindbeheerder in 2018 gestart.
Voor de delen van Bentwoud en Balij-Bieslandse Bos in provinciaal eigendom en de LC-polder zal verkend worden welk beheerarrangement duurzaam is en welke rol de provincie, als mede-eigenaar van de gronden, daarin zal innemen.

Links en verwijzingen

 • De factsheet RodS op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, oppervlakte en voortgang van de inrichting van alle RodS-gebieden.
 • De factsheet overdracht PRG’s op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, gebiedskenmerken en status (wel/niet overgedragen) van alle provinciale recreatiegebieden.

Realisatie lasten & baten

Lasten

70 %

Baten

52 %

Realisatie reserves

Lasten

104 %

Baten

58 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

1.3.6-2 Beheer recreatieve routenetwerken

Toelichting op het product

Omschrijving

Het beheer van recreatieve routenetwerken heeft betrekking op het beheer van de provinciale boerenlandpaden (circa 83 km en onderdeel van het provinciaal wandelroutenetwerk) en het netwerk Landelijke Fietsroutes (LF-netwerk, circa 600 km). Voor alle overige routenetwerken voor fietsen, varen en wandelen (omvang circa 7.000 km) is het beheer de verantwoordelijkheid van de betreffende route-eigenaar.
In 2010 is overeengekomen met het landelijk Fietsplatform dat de provincie het onderhoud van acht Landelijke fietsroutes in Zuid-Holland financiert. Het betreft structurele lasten. Staatsbosbeheer (voorheen Groenservice Zuid- Holland) voert dit onderhoud uit. Daarnaast draagt de provincie bij aan het werk van het landelijke LF-Platform en Stichting Wandelnet.
In het kader van het beheer van recreatieve vaarwegen wordt een structurele bijdrage verleend aan Waterrecreatie Nederland ( BRTN).

Uitvoeringsresultaten 2017

 • Het beheer van de LF-routes is per 2017 van G.Z-H ondergebracht bij Staatsbosbeheer. Daarmee is de instandhouding van de huidige kwaliteit gewaarborgd.
 • Er is een start gemaakt met de verkenning naar het toekomstig beheer en doorontwikkeling van de routenetwerken, waaronder de boerenlandpaden.
 • In 2017 is 2,2 km boerenlandpad gerealiseerd.
 • Met Wandelnet en Fietsplatform zijn door de provincies nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking in 2018 en 2019, waarbij een transformatie van de landelijke fietsroutes in "icoonroutes" is voorzien.

Financiële verantwoording

Geen afwijkingen.

Vooruitblik

Ook voor 2018 is de doelstelling de kwaliteit te waarborgen voor de LF-routes uitbesteed aan Staatsbosbeheer.
In 2018 wordt het rapport inzake beheer en doorontwikkeling van de recreatieve routenetwerken, waaronder de boerenlandpaden, opgeleverd. Naar verwachting zal in 2018 met de realisatie van nieuwe wandelroutenetwerken ook een aantal km boerenlandpad gerealiseerd worden.
De samenwerking met Wandelnet en het landelijk fietsplatform wordt in 2018 voortgezet.

Links en verwijzingen

 • De factsheet recreatief fietsen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het fietsknooppuntennetwerk. Ook worden enkele landelijke kengetallen, trends en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot recreatief fietsen.
 • De factsheet recreatief wandelen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het provinciaal wandelroutenetwerk, waar de boerenlandpaden een onderdeel van zijn. Ook worden enkele landelijke kengetallen, trends en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot recreatief wandelen.
 • De factsheet watersport en recreatief varen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het recreatietoervaartnet in Zuid-Holland, maar ook van andere belangrijke watersportgebieden in Zuid-Holland.

Realisatie lasten & baten

Lasten

21 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

21 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

1.3.6-3 Toegankelijkheid natuurgebieden

Toelichting op het product

Omschrijving

Er is per 2016 structureel € 0,5 mln per jaar extra beschikbaar gesteld voor het kosteloos en veilig toegankelijk houden van natuurgebieden in Zuid-Holland. Het betreft bijna alle natuurgebieden met uitzondering van (delen van) gebieden die vanwege natuurwetenschappelijke redenen, veiligheid en privacy tijdelijk of permanent gesloten zijn.

Uitvoeringsresultaten 2017

Er is per jaar structureel € 0,5 mln beschikbaar voor het doel middels een subsidie. Met de groene partners - de terreinbeheerders van groengebieden in Zuid-Holland - zijn afspraken gemaakt over de inzet van een extra aanvulling op de bestaande toeslag in de SNL-subsidie voor recreatieve openstelling van gebieden.

Dit heeft geresulteerd in subsidies van totaal € 0,43 mln per jaar voor de jaren 2016 t/m 2019. Deze subsidie wordt voor ten minste 50% ingezet voor extra toezicht en handhaving in de gebieden. De rest van de subsidie wordt besteed aan het op niveau houden van de recreatieve voorzieningen. Daarmee draagt deze subsidie bij aan het voor bezoekers kosteloos en veilig toegankelijk houden van circa 17.500 ha natuurgebied en levert ruim 6.000 uur extra toezicht op.

Financiële verantwoording

Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?

Vooruitblik

In overleg met de terreinbeheerders vindt een verkenning plaats om te zien op welke wijze het resterende budget kan dienen om de toegankelijkheid van natuurgebieden verder te versterken.

Links en verwijzingen

In de factsheet recreatie in natuurgebieden op de Staat van Zuid-Holland wordt meer inzicht gegeven in de openstelling van natuurterreinen voor het publiek en argumenten om dat soms niet te doen. Ook worden de onderzoeksresultaten weergegeven van recreatieonderzoek in terreinen van Staatbosbeheer en op Tiengemeten (Natuurmonumenten).

Realisatie lasten & baten

Lasten

95 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

100 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

1.3.6-4 Beheer terreinen van derden

Toelichting op het product

Omschrijving

Tot 2018 was de provincie deelnemer in de Natuur- en recreatieschappen (gemeenschappelijke regeling) en betaalde zo structureel mee aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van recreatiegebieden. De provincie heeft besloten per 2018 uit de schappen te treden en heeft daartoe een uittreed-overeenkomst met de schappen gesloten met o.a. afspraken over de afbouw en flexibilisering van de deelnemersbijdrage.

De voortgang met betrekking tot de provinciale uittreding uit de schappen wordt behandeld bij ‘transitie G.Z-H / schappen’.

Uitvoeringsresultaten 2017

Deze provinciale bijdrage aan de Natuur- en recreatieschappen zorgt ervoor dat het beheer en onderhoud van tientallen recreatiegebieden in Zuid-Holland op orde is (schoon, heel, veilig). De totale oppervlakte van deze gebieden bedraagt bijna 9.500 ha (water en oevers meegerekend).

Financiële verantwoording

De provinciale bijdrage bestaat uit een deelnemersbijdrage (t/m 2017) of uit een begrotingssubsidie (per 1/1/2018 de regel). Voor 2017-2025 heeft de provincie met elk schap afzonderlijk een overeenkomst gesloten waarin vanaf 2022 de provincie een deel van haar middelen voor recreatiebeheer flexibel wil gaan inzetten. Deze flexibel gemaakte middelen wil de provincie inzetten waar het meest nodig voor kwaliteit en doorontwikkeling van (recreatie)gebieden. Dat wil de provincie doen op basis van prioriteiten die gezamenlijk met de Regiegroepen en bijbehorende landschapstafels en recreatieschappen worden bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van monitoringgegevens over het gebruik en de waardering van recreatiegebieden.

Tot en met 2025 ligt de hoogte van de provinciale bijdrage vast: 100 procent van de huidige deelnemersbijdrage in de komende vier jaar en in de vier jaar erna gemiddeld 80 procent van de huidige provinciale bijdrage. Na 2021 kunnen Gedeputeerde Staten dus gemiddeld 20 procent van de huidige provinciale bijdrage herschikken. Conform het Hoofdlijnenakkoord blijven deze gelden voor de natuur- en recreatieschappen behouden. Voor de periode na 2025 wordt verwezen naar Product 1.3.7-3 Transitie G.Z-H / Schappen’.

Vooruitblik

De uitvoeringsresultaten in 2018 zullen naar verwachting gelijk zijn aan de resultaten in 2017.

Links en verwijzingen

In de factsheet gebruik en waardering recreatie-gebieden op de Staat van Zuid-Holland wordt meer informatie gegeven in de resultaten van een grootschalig recreatieonderzoek in 46 recreatiegebieden in Zuid-Holland. Per gebied wordt inzicht gegeven in onder andere bezoekersaantallen, waardering en bestedingen.

Realisatie lasten & baten

Lasten

95 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

100 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

1.3.6-5 Beheer recreatievoorzieningen algemeen

Toelichting op het product

Omschrijving

De kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen.  

Uitvoeringsresultaten 2017

Het betreft met name onderzoeken, inhuur en bijeenkomsten ten behoeve van de provinciale deelname in de nationale parken.

Financiële verantwoording

Niet van toepassing.

Vooruitblik

In 2018 zullen de Nationale parken hun samenwerking verder uitbouwen. De provincie zal hier deel van uitmaken en ook een aandeel leveren in de proceskosten.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-6

Toelichting op het product

Omschrijving

Niet van toepassing.

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing.

Financiële verantwoording

Niet van toepassing.

Vooruitblik

Niet van toepassing.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.3.7-1 Groenparticipatie

Toelichting op het product

Omschrijving

De provincie stimuleert de participatie van burgers en bedrijven in het groen. We werken daarbij samen met diverse partners aan de versterking van de band van de inwoners in Zuid-Holland met het groen in de provincie. Initiatiefnemers en vrijwilligers bieden we structurele ondersteuning door de programma’s ‘Mens en Natuur’ ondergebracht bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en het programma ‘De Groene Motor’, dat is ondergebracht bij het Zuid-Hollands Landschap.

Uitvoeringsresultaten 2017

De bestaande programma’s en projecten voor groenparticipatie zijn in 2017 gecontinueerd en uitgebreid. Een aantal ontwikkelingen:
Bij het Groen doet Goed programma hebben zich weer een aantal gemeenten aangesloten (deelnemers 2017: Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht, Leiden en omgeving, Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Zoetermeer, Zwijndrecht). In sommige gemeenten is voor een andere naam gekozen, bijvoorbeeld De Stad Uit!
Dordrecht heeft dit voorjaar een goed ontvangen presentatie gegeven in Vancouver op een bijeenkomst van het wereldwijde Children and Nature netwerk van Richard Louv.
Er is een eerste ronde geweest waarbij de provincie groene initiatieven die een crowdfundingscampagne wilden opstarten heeft ondersteund, via Voorjebuurt. Ook heeft de provincie een bijdrage gegeven door het vergaarde bedrag te verdubbelen.
De vouchers voor groene vrijwilligers van De Groene Motor waren dit jaar ook weer succesvol en hebben mooie initiatieven mogelijk gemaakt. Er is een aanvullende regeling ontwikkeld om de unieke landschapselementen in Zuid-Holland te onderhouden.
Het in de noordelijke provincies al succesvolle netwerk Gezond Natuur Wandelen heeft zich uitgebreid tot Zuid-Holland. In Zoetermeer vonden de Zuid-Hollandse start plaats. In Delft, de Hoeksche Waard, Leiden en Den Haag / Wassenaar zijn de voorbereidingen in volle gang.
Daarnaast is gestart met het versterken van de relatie met gemeenten op het thema burgerinitiatieven in het Groen en is gestart met het voorbereiden van een programma op het gebied van groenblauwe schoolpleinen, n.a.v. een initiatief in het visietraject Rijke Groenblauwe Leefomgeving en een motie over dit onderwerp.
Tenslotte is Zuid-Holland zeer actief in het landelijk initiatief De Kracht van de Groene Vrijwilliger, dat onder andere heeft geleid tot het opstellen van een Manifest http://www.degroenevrijwilliger.nl/Uploaded_files/manifest_def.pdf .

Financiële verantwoording

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is voor groenparticipatie € 5 mln extra beschikbaar gesteld. De middelen zijn met ingang van 2016 voor € 4 mln ingezet ten behoeve van de uitvoering Subsidieregeling Groen maatregel 2.4 (groenparticipatie). De overige middelen worden ingezet voor opdrachten.
De middelen voor de subsidieregeling (SRG 2.4) zijn als volgt in de begroting verwerkt (bedragen in miljoenen). In 2016 stond er € 1 mln begroot, deze valt buiten de tabel.

Jaar

2017

2018

2019

2020

Begrotingsbedrag

0,4

0,9

1

0,7

 

Vooruitblik

Bijna zonder uitzondering lopen de gesubsidieerde projecten vertraging op in de uitvoering. Hiervoor wordt dan een wijzigingsverzoek ingediend. Meestal is de vertraging verklaarbaar en worden de beoogde resultaten alsnog behaald. Dit maakt wel dat er bedragen over de jaarschijven door kunnen schuiven.

Links en verwijzingen

 • Op https://www.ivn.nl/groen-doet-goed is het programma om kinderen meer avonturen in de natuur te laten beleven te volgen.
 • De website http://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/ is steeds meer een platform voor vrijwilligers aan het worden. Hierop zijn vrijwilligersgroepen te vinden en is er een overzicht waar er nog vrijwilligers nodig zijn.
 • In de factsheet groenparticipatie op de Staat van Zuid-Holland wordt inzicht gegeven in verschillende programma’s en projecten groenparticipatie. Ook is hier een inventarisatie te vinden naar aantallen en kenmerken van ‘vrijwilligers in het groen’.
 • Eén van de projecten binnen groenparticipatie is ‘matchfunding’. We matchen het geld dat groene initiatieven werven. Crowdfunding leidt naast de financiële middelen ook tot veel publiciteit en grotere betrokkenheid van de omgeving voor het initiatief: https://www.voorjebuurt.nl/special/zuid-holland/

Realisatie lasten & baten

Lasten

112 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

93 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.3.7-2 Kennis en promotie landelijke routenetwerken

Toelichting op het product

Omschrijving

De provincie verleent jaarlijks een opdracht aan landelijke routebureaus voor kennisvergaring en doorontwikkelen van de landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen.

Uitvoeringsresultaten 2017

Op basis van de toekomstvisie en het plan van aanpak gaat het landelijk fietsplatform in 2017 aan de slag met de omvorming van de bestaande landelijke routes naar zogenaamde landelijke icoonroutes.

Financiële verantwoording

Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?

Vooruitblik

De samenwerking met de landelijke routebureaus wordt in 2018 voortgezet om de kwaliteit van de landelijke routenetwerken in Zuid-Holland te waarborgen.

Links en verwijzingen

De factsheet recreatief fietsen op de Staat van Zuid-Holland geeft informatie over de ligging, bekendheid, gebruik en tevredenheid van het fietsknooppuntennetwerk. Ook worden enkele landelijke kengetallen, trends en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot recreatief fietsen.

Realisatie lasten & baten

Lasten

88 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

88 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.3.7-3 Transitie G.Z-H en natuur-en recreatieschappen

Toelichting op het product

Omschrijving

De Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd en per 2017 ondergebracht bij Staatsbosbeheer, inclusief het personeel. Daarnaast heeft de provincie besloten tot uittreding uit de natuur- en recreatieschappen per 31 december 2017. De reguliere beheerkosten van de schapsterreinen worden hier niet behandeld, deze zijn uitgewerkt bij ‘beheer terreinen van derden’.

Uitvoeringsresultaten 2017

 • Het afgelopen jaar was het eerste jaar na overgang van G.Z-H naar Staatsbosbeheer. Deze overgang is overwegend soepel en geruisloos verlopen. Het beheer van recreatiegebieden is op professionele wijze gecontinueerd.
 • In 2017 vond de afwikkeling plaats van de opheffing van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas. In de overige schappen bleef de provincie deelnemer en werd naar bevind van zaken gehandeld. Ook zijn in 2017 voor het eerst de subsidieaanvragen van de schappen ingediend, ten behoeve van de provinciale bijdrage voor 2018.
 • In de natuur- en recreatieschappen IJsselmonde, Midden-Delfland, Biesbosch en Zuid-Westelijke Delta waren de deelnemers in 2017 in gesprek over de toekomst van deze schappen en het beheer van hun gebieden. Hoewel de provincie geen rol heeft bij de toekomstige organisatie en het beheer, heeft ze er wel belang bij dat deze gebieden als natuur- en/of recreatiegebied behouden blijven en zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit is ook een van de uitgangspunten bij het beschikbaar blijven stellen van provinciale middelen zoals afgesproken in de financieringsovereenkomsten. Vanuit dat perspectief was de provincie afgelopen jaar nog wel bij deze discussies betrokken.

Financiële verantwoording

In onderstaande tabel is de provinciale bijdrage voor de overgang van de G.Z-H naar Staatsbosbeheer opgenomen. De reguliere beheerkosten van de schapsterreinen zijn weergegeven bij het product ‘beheer terreinen van derden’.
Voor herbestemming van de vrijvallende middelen vanaf 2019 zal komend voorjaar bij Kaderbesluit een voorstel worden gedaan, in samenhang met een bredere afweging van de inzet van middelen voor recreatiebeheer.

Vooruitblik

De provincie zal de komende jaren waar nodig in gesprek blijven met Staatsbosbeheer over de overgang van G.Z-H en eventuele kwesties die daaruit voortkomen. Daarnaast vullen Staatsbosbeheer en provincie samen tot en met 2020 een risico-buffer in het kader van de transitie. In 2021 of zoveel eerder als mogelijk zal gezamenlijk besloten worden over inzet van deze buffer.

Links en verwijzingen

Voor dit product zijn 2 begrotingsindicatoren bepaald: 1.3.4.1 en 1.3.4.2 (beide prestatie-indicatoren).

Realisatie lasten & baten

Lasten

103 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

109 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.3.7-4 Organisatiekosten recreatie

Toelichting op het product

Omschrijving

De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op uitvoering van de onderzoeksagenda Toerisme & Recreatie en het secretariaat voor de Provinciale Adviescommissie Landelijk gebied (PAL).

Uitvoeringsresultaten 2017

De hieronder genoemde onderzoeken geven nadere achtergrondinformatie en context bij de begrotingsindicatoren.

In het najaar van 2017 is een grootschalig panelonderzoek uitgevoerd onder bijna 6.000 Nederlanders naar het bezoek en de waardering van natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. Gemiddelde waardering (uitgedrukt in een rapportcijfer) voor de groengebieden in Zuid-Holland is een 7,8.
Er is ook onderzoek gedaan onder ruim 1.000 Zuid-Hollanders naar de tevredenheid met groen in de buurt en de bekendheid, het gebruik en de waardering van recreatieve routenetwerken. Hieruit blijkt dat 76% van de Zuid-Hollanders tevreden of zeer tevreden is met groen in de buurt. De bekendheid van het wandelroutenetwerk is flink toegenomen.
In samenwerking met terreinbeherende organisaties is de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden in beeld gebracht. Meer dan 90% van de groengebieden is toegankelijk voor wandelaars, voor fietsers is dat 60% en voor ruiters 20%.
Tot slot is opdracht gegeven tot het herzien van de methodiek Leisure Leefstijlen, die bedoeld is om de recreatieve vraag en het aanbod met elkaar te matchen. De herziene methodiek wordt in de eerste helft van 2018 opgeleverd en in gebruik genomen.

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) heeft in 2017 de adviezen uitgebracht over onder andere het Kustpact, Omgevingsbeleid, Perspectief Groene Hart en Weidevogels.
Naast het uitbrengen van deze adviezen heeft de PAL agenderende lunchlezingen georganiseerd over onder andere 3-D-ordening in Zuid-Holland, het werkprogramma van de PARK en Ruimtelijke Adaptatie.
In lijn met de hernieuwde opgave van de PAL is er zowel bij de adviezen als bij de lunchlezingen nadrukkelijk vroegtijdige samenwerking gezocht met de ambtelijke organisatie.         

Financiële verantwoording

Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?

Vooruitblik

Niet van toepassing.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

92 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.3 Recreatie en groenbeleving

1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.3.7-5 Innovatie in recreatie en groenbeleving algemeen

Toelichting op het product

Omschrijving

De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen. In de raming is er bovendien rekening mee gehouden dat groendoel overstijgende kosten hier worden geboekt. Dit betreft bijvoorbeeld proceskosten voor het opstellen van het Programma Zuid-Hollands Groen en het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.
Kosten voor ontwikkeling van de visie en uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving maken geen onderdeel uit van dit product; deze worden geboekt op het begrotingsdoel 1.4 natuur.

Uitvoeringsresultaten 2017

Het Programma Zuid-Hollands Groen is geïmplementeerd in de werkorganisatie. Dit betreft onder andere de procesinrichting, (digitale) productontwikkeling en trainingen voor medewerkers.

Midden-Delfland is door de provincie Zuid-Holland in 2017 aangewezen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland. De Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland bevat de criteria hiervoor. De aanvraag voor deze aanwijzing werd in het voorjaar van 2017 ingediend door een groot aantal partijen in en rond het gebied (zowel overheden, ondernemers als maatschappelijke organisaties).
Provinciale Staten zijn tweemaal geconsulteerd over dit onderwerp. Verder heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit geadviseerd over deze aanvraag. Aan de hand van zijn eerste advies heeft de provincie de criteria voor aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap uitgebreid. De provinciale aanwijzing vond plaats op 14 november 2017 onder grote belangstelling in het gebied.

In de Visie Ruimte en Mobiliteit heeft de provincie aangegeven een verkenning uit te voeren naar de stedelijke groen- en waterstructuur. Dit vanwege de belangrijke opgaven die in het stedelijk landschap in samenhang met elkaar spelen zoals verstedelijking en klimaatverandering. De verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur is in de periode maart tot oktober 2017 uitgevoerd. Doel van de verkenning is het bieden van een wervend toekomstperspectief voor het stedelijk landschap en de groenblauwe structuur in de stedelijke regio tussen Leiden en Dordrecht. De verkenning is tot stand gekomen in samenwerking met de grote steden, waterschappen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. De verkenning vormt een bouwsteen voor de visie rijke groenblauwe leefomgeving, de verstedelijkingsstrategie en de omgevingsvisie. Begin 2018 zal een vervolgprogramma worden opgesteld om te komen tot uitwerking en uitvoering in bepaalde zones, zoals de Vlietzone.  

Financiële verantwoording

Voor de toelichting zie Wat mag dit kosten voor dit product?

Vooruitblik

De provincie zal de komende jaren waar nodig in gesprek blijven met Staatsbosbeheer over de overgang van G.Z-H en eventuele kwesties die daaruit voortkomen. Daarnaast vullen Staatsbosbeheer en provincie samen tot en met 2020 een risico-buffer in het kader van de transitie. In 2021 of zoveel eerder als mogelijk zal gezamenlijk besloten worden over inzet van deze buffer.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

116 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %